Ad naffnang

Wednesday, 14 January 2015

**แบ่งปันค่ะ** ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับคนสเปนในไท

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆๆ วันนี้ ขอแบ่งปันข้อมูลดี ๆๆๆ สำหรับสาวๆๆ 
ที่กำลังจะจดทะเบียนสมรถกับชาวสเปนที่ไทยนะคะ

รวบรวมข้อมูลจาก สาว ๆๆ อินเตอร์แม่บ้านสเปนค่ะ และจากประสบการณ์ของเราเองค่ะ

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารก่อนยื่นให้สถานทูตฯ ตรวจสอบ

- เตรียมเอกสารทั้งฝ่ายสเปนและฝ่ายไทยให้ครบ
- เอกสารทุกฉบับมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันออกเอกสาร 
 

ฝ่ายไทย

- สูติบัตร ขอคัดสำเนาหรือหนังสือรับรองการเกิดจากทางอำเภอที่แจ้งเกิดไว้
- ใบรับรองสถานภาพสมรส ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต (ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน) จะต้องใช้พยาน 2 คน
- ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
ขอคัดสำเนาหรือหนังสือรับรองการเกิดจากทางอำเภอที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้
ขั้นตอนที่ 1- นำเอกสารของฝ่ายสเปนและไทยทุกฉบับ รวมถึง passport ให้สถานทูตฯตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง
- เจ้าหน้าที่จะให้กรอกแบบฟอร์ม ( se facilita en la Embajada ) 

สถานทูตสเปนประจำประเทศไทย
 :
อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 23 เลขที่ 98-99 193 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 email : emb.bangkok@maec.es
เวลาทำการ : 9.00-13.00

ขั้นตอนที่ 2- นำแบบฟอร์ม ( se facilita en la Embajada ) ไปแปลเป็นภาษาไทย
- นำเอกสารฝ่ายไทยไปแปลเป็นภาษาสเปน
* แนะนำศูนย์แปลของจุฬา และเพื่อความรวดเร็ว เราสามารถส่งเอกสารด้วยตัวเองที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม
ห้อง 1308 ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยemail : transunit@chula.ac.th or kamolwan.a@chula.ac.th Tel. 0-2218-4635-6Fax. 0-2218-4868ขั้นตอนที่ 3 
- ยื่นแบบฟอร์ม  ( se facilita en la Embajada ) พร้อมคำแปลเป็นไทย ให้สถานทูตฯ รับรองความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 4  
- ยื่นแบบฟอร์ม  ( se facilita en la Embajada ) พร้อมคำแปลที่สถานทูตฯ รับรองความถูกต้องแล้ว
  ไปกรมการกงสุลเพื่อรับรองความถูกต้อง 

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ แผนที่
ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1
การยื่นเอกสารด่วน เวลา 8.00-12.00
หน้าละ 400 บาท (ใช้เวลาในการรอรับ 3-4 ชม.)
* เตรียมสำเนา passport ไปด้วย / หลังจากได้รับเอกสารคืนแล้ว ควรเก็บใบเสร็จไว้ เพราะบางสำนักงานเขตขอดูค่ะ
ขั้นตอนที่ 5 - ไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอ หรือสำนักงานเขต ( เราจดที่หลักสี่ )
- นำเอกสารฝ่ายสเปนทั้งหมดไปด้วย รวมถึงใบเสร็จ
- ฝ่ายไทยใช้ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
- นำพยานไปด้วย 2 คน (ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่จะหามาให้ เสียค่าใช้จ่ายคนละ 500 บาท)
  ส่วนล่าม ทางเจ้าหน้าที่จะเป็นให้ค่ะ ( เสียค่าใช้จ่ายเช่นกันค่ะ )
- ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อกรอกเอกสาร และ สัมภาษณ์ ( ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 1 ชม. )
- หลังจากจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้ใบ คร.2 - คร.3 มาค่ะ
ขั้นตอนที่ 6- นำเอกสารในการสมรส ( คร.2- คร.3 ) แปลเป็นภาษาสเปน
ขั้นตอนที่ 7- ยื่นเอกสารทั้งหมดพร้อมคำแปลให้สถานทูตฯ ตรวจสอบ
- กรอกแบบฟอร์ม Declaracion de datos para la inscripcion
- เจ้าหน้าที่นัดสัมภาษณ์
ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุของเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอจดทะเบียนแต่งงานที่สถานฑูตสเปน ในประเทศไทย ล่าสุด ณ เดือนสิงหาคม 2556
 
*** เอกสารทุกฉบับมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร  คะ ***
สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานทูตสเปน ได้ทั้งทางเมลล์หรือติดต่อด้วยตัวเอง
เพราะเจ้าหน้าที่จะสามารถตอบคำถามได้ทุกข้อและชัดเจนที่สุดค่ะ

สถานทูตสเปนประจำประเทศไทย :อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 23 เลขที่ 98-99 193 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 email : emb.bangkok@maec.es
เวลาทำการ : 9.00-13.00

** หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ***

หากมีข้อสงสัยประการใด  ติดต่อ สอบถามได้นะค่ะ  ยินดีค่ะ

ขอบคุณค่ะ

buena suerte